prof. zw dr hab dr h.c.

Kazimierz Popielski

strona oficjalna
Strona główna

Witamy Państwa serdecznie na autorskiej stronie Profesora zw. dr hab. Kazimierz Popielskiego, Kontynuatora idei twórcy III Wiedeńskiego Kierunku w Psychoterapii: Logoterapii i Analizy Egzystencjalnej V.E. Frankla.
W wypowiedzi podsumowującej sympozjum (KUL, 1994) V.E. Frankl określił go jako współtwórcę tegoż kierunku.
Noo-teoria i Nooterapia jest kontynuacją i psychologicznym jego rozwinięciem. Tę dziedzinę wiedzy oraz jej propozycje teoretyczne uzasadnił i empirycznie zoperacjonalizował (por. K. Popielski 1987, 1994, 1996).

Naukowa dziedzina badań dotyczy : Psychoterapii, Psychologii Osobowości, Psychologii Zdrowia, Noo-teorii i Noo-terapii, Psychologii Egzystencjalno-kognitywnej, Noo-psychosomatyki. Obszar szczególnych zainteresowań stanowi problematyka psychologicznej analizy poczucia sensu życia oraz struktury, dynamiki i preferencji wartości.
Najważniejsze publikacje książkowe: Człowiek – pytanie otwarte (1987, autor i red.), Noetyczny wymiar osobowości (1994), Człowiek – Wartości – Sens (1996, autor i red.), K psychológii osobného subjektu (2001, autor i red.), Psychologia egzystencji – wartości dla życia (2008, autor i red.). Autor licznych artykułów naukowych oraz czterech testów psychologicznych.

Za całokształt pracy i wkład w rozwój nauki K. Popielski został uhonorowany tytułem Doctora h.c. (Trnava 2001). W tym samym roku został pierwszym laureatem „Wielkiej Nagrody Miasta Wiednia im V.E.Frankla”.

***

Na prezentowanej stronie znajdziecie Państwo wszelkie informacje o dorobku i działalności
Profesora Kazimierza Popielskiego:

Kazimierz Popielski, jako aktywny zawodowo i naukowo Profesor, ciągle pracuje nad nowymi pracami naukowymi, organizuje Sympozja, uczestniczy w wykładach i Sympozjach naukowych. Wspiera naukowców radą, konsultacją, wparciem oraz dyskusją.
Jako zespół wspierający działalność naukową Profesora K. Popielskiego, będziemy Państwa na bieżąco informować o nowych publikacjach naukowych oraz organizowanych Sympozjach.

***

Oferta

***

Zapraszamy Państwa również do odwiedzania strony internetowej
Institute of Biofeedback and Noo-psychosomatic
który rozwija dorobek naukowy Profesora oraz
działa pod Jego patronatem oraz merytorycznym i naukowym kierownictwem.
www.ibnps.eu