prof. zw dr hab dr h.c.

Kazimierz Popielski

strona oficjalna
Książki
Człowiek i dzieło Człowiek i dzieło. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Kazimierzowi Popielskiemu.
red. Lilia Suchocka, Rafał Sztembis
ISBN: 978-83-7702-008-1
Rok wydania: 2010
Spis treści:  PDF Wersja PDF
Człowiek pytanie otwarte Człowiek pytanie otwarte.Studia z logoterapii i logoterapii.
pod red. Kazimierza Popielskiego
ISBN: 83-00-00667-2
Rok wydania: 1987
Spis treści:  PDF Wersja PDF
Człowiek wartości i sens Człowiek-wartości-sens. Studia z psychologii egzystencji:logoteoria i nooteoria, logoterapia i nooterapia
pod red. Kazimierza Popielskiego
ISBN: 83-22-80523-3
Rok wydania: 1996
Spis treści: PDF Wersja PDF
in search of authenticity In search of authenticity
Kazimierz Popielski
ISBN:
Rok wydania:
Spis treści:
noeticka dimenzia osobnosti Noetická dimenzia osobnosti.Psychologická analýza pocitu zmyslu života
Kazimierz Popielski
ISBN: 80–8082–042–2
Rok wydania: 2005
Spis treści: PDF Wersja PDF
Noo-logoterapia Noo-logoterapia. Elementy Wprowadzenia
Kazimierz Popielski
ISBN: 978-83-9210-521-3
Rok wydania: 2004
Spis treści:
Psychologia Egzystencji Psychologia egzystencji. Wartości w życiu
Kazimierz Popielski
ISBN: 978-83-7363-807-5
Rok wydania: 2008
Spis treści: PDF Wersja PDF
W kierunku psychologii podmiotu osobowego W kierunku psychologii podmiotu osobowego. II Sympozjum Polsko-Słowackie
Kazimierz Popielski
ISBN:
Rok wydania: 2001
Spis treści: PDF Wersja PDF
Wartości dla życia Wartości dla życia
pod red. Kazimierza Popielskiego
ISBN: 978-83-7363-747-4
Rok wydania: 2008
Spis treści: PDF Wersja PDF
Zdrowie i choroba w kontekście psychospołecznym Zdrowie i choroba w kontekście psychospołecznym
Red. Kazimierz Popielski, Michał Skrzypek, Ewa Albińska
ISBN: 978-83-7702-035-7
Rok wydania: 2010
Spis treści: PDF Wersja PDF