prof. zw dr hab dr h.c.

Kazimierz Popielski

strona oficjalna
Współpraca

INFORMACJA O WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

I. Stała współpraca z I.H. Schulz Institut w latach 1970-1992.

II. Stała współpraca naukowa i dydaktyczna z Uniwersytetem w Trnave (od 1993 Słowacja).

DYDAKTYKA na Uniwersytecie w Trnave:

PEŁNIENIE FUNKCJI na Uniwersytecie w Trnave:

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE WYDANE NA SŁOWACJI:

ORGANIZACJA SYMPOZJUM

 W RAMACH WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z KATEDRĄ PSYCHOLOGII, UT

UCZESTNICTWO W SYMPOZJACH NA SŁOWACJI:

 • Popielski K. Laudacja z okazji nadaniaDoctor Honiris Causa<“, Trnava 12.11.2001. pt.: W kierunku psychologii podmiotu osobowego – noo-logoteoria, noo-logoterapia.
 • Popielski K. Uroczyste otwarcie jubileuszowej konferencji, Wykład pt: Problemy a perspektivy filozoficnych, humanitnych a socialnych vied. Modra 29.4 -30.4. 2002.
 • Popielski K. Psychologia w poszukiwaniu własnej autentyczności: noo-logoteoria. Konferencja pt: Problemy a perspektivy filozoficych, humanitnych a socialnych vied. Modra 29.4-30.4.2002
 • Popielski K. Noo-logoterapia: kierunki badań, diagnoza i terapia. Sympozjum: Logoterapia – psychoterapia pre tretie tisičrocie. Svit (Słowacja). 30-31 maj 2003.
 • Popielski K. Prowadzenie sesji I. Sympozjum: Logoterapia – psychoterapia pre tretie tisicrocie. Svit (Słowacja). 30-31 maj 2003.
 • Popielski K. Cierpienie jako czynnik doświadczenia „egzystencjalnie znaczącego”. Międzynarodowe sympozjum na Miedzinárodnej konferencie hospicovej a paliativnej starostlivosti.Uniwersytet w Trnawie, Słowacja. 26 kwietnia 2004.
 • Popielski K.Odkrywanie egzystencji: podejście nooteoretyczne. Międzynarodowe Sympozjum pt.: Logoterapia. Človek pri hľadaní seba samého – logoteoretický prístup. Trnava, Słowacja. 9 czerwiec 2004.

PROWADZENIE KURSÓW SPECJALISTYCZNYCH Z ZAKRESU  NOO-LOGOTERAPII

 • 1998-2000 Kurs z zakresu Noo-logoterapii. UT, Trnava
 • 2001-2003 Kurs z zakresu Noo-logoterapii. UT, Trnava
 • 2004-2006 Kurs z zakresu Noo-logoterapii. UT, Trnava

WYRÓŻNIENIA ZA CAŁOKSZTAŁT PRACY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ W DZIEDZINIE PSYCHOTERAPII EGZYSTENCJALNEJ – NOO-LOGOTERAPII

 • Doctor Honoris Causa – Trnawski Uniwersytet w Trnave (Słowacja). 12.11.2001r.

III. Od 1975r. stała współpraca z Süddeutsches Institut für Logotherapie w Monachium.

 • Popielski K. (1981).Vorwort von K. Popielski. W: Lukas E. Auch dein Leiden hat Sinn. Herder Freiburg – Basel – Wien. s.11-12

IV. Współpraca z Viktor Frankl Institut, Wien

 • Popielski K. (2000) – Certiticate European Association for Logotherapy and Existential Analysis, Wien
 • Popielski K. (2001). Wielka Nagroda Miasta Wiednia im. Viktora E. Frankla („Der Grosse Preis des Viktor E. Frankl – Fonds der Stadt Wien“).
 • Popielski K. Wiedeń 15.10.2001. Wykład w Cyklu „Wykładów Wiedeńskich”, pt.: Sinnorientirung – Werte – Handeln. Humanisch – logotherapeutische Psychotherapie für das 21. Jahrhundert.

V. Od 1999 roku stała współpraca z Instytutem społeczno-ekonomicznych problemów ludności przy Rosyjskiej Akademii Nauk oraz z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Moskiewskiego im. Łomonosowa (Moskwa).

 • Popielski K. (1999, wrzesień) Przeprowadzenie badań psychologicznych na Uniwersytecie Moskiewskim związanych z tematem badawczym Katedry Psychoterapii i Psychologii Zdrowia KUL: „Fluktuacja wartości i poczucia sensu życia w sytuacji zmian społeczno-kulturowych w Europie” (współpraca z Rosyjską Akademią Nauk).
 • Popielski (2002, wrzesień). Pobyt naukowo – badawczy w Instytucie Społeczno-Ekonomicznych Problemów Ludności przy Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, Rosja.
 • Popielski K. Wygłoszenie referatu pt. Анализ смысла жизни и цэностей московской молодежи. (Analiza poczucia sensu życia i wartości. Sprawozdanie z badań studentów moskiewskich uczelni) na I Międzynarodowym Seminarium Naukowym. Rosyjska Akademia Nauk. 15-16 maja 2003. Moskwa
 • Popielski K. Wygłoszenie referatu pt. Noetic dimension of personality: Multidimensionality of being and multidirectionality of becoming and meaning of life. Na międzynarodowym Sympozium: Проблема смысла в науках о человеке.  18-20 maja 2005. Moskwa.
 • Popielski K. Organizacja II Międzynarodowego Seminarium Naukowego pt.: Zdrowie – zagrożenia – profilaktyka (Здорвье – опастность – профилактика).  26-27.11.2007. Lublin, KUL
 • Popielski K. Wygłoszenie referatu pt. Wielowymiarowy model zdrowia (Многомеренное понимание здоровья) na II Międzynarodowym Seminarium Naukowym pt.: Zdrowie – zagrożenia – profilaktyka (Здорвье – опастность – профилактика).  26-27.11.2007. Lublin, KUL
 • Popielski K. Wygłoszenie referatu pt. Здоровьe и цэнности. Психический анализ (Zdrowie i wartości. Analiza Psychologiczna) na III Międzynarodowym Seminarium Naukowym pt.: Многомеренное понимание здоровья качество  жизни, психическое и социальное здоровьe в соременном мире (Wielowymiarowy rozumienie zdrowia: psychiczna i społeczna jakość życia we współczesnym świecie). Rosyjska Akademia Nauk. 24.05.2008. Moskwa.

VI. Wykłady na Uniwersytetach zagranicznych:

 • Washington, (1993/1994): George Town University
 • Philadelphia (1993/1994)
 • Catholic University of Washington (1993/1994)
 • Hamburg, München (1978/1979), Insbrück, Berlin: Institut für Autogenes Trening, Freiburg, Wiedeń,
 • Rzym (1989): Castel Gandolfo,
 • Praga (1996), Brno (1994), Trnava (1993-2007), Bratysława
 • Moskwa:
  • Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa 2005, 2008 
  • Rosyjski Humanistyczny Państwowy Uniwersytet (RGGU) (2006)
  • Moskiewski Państwowy Uniwersytet (MGU) im. Łomonosowa (2007).