prof. zw dr hab dr h.c.

Kazimierz Popielski

strona oficjalna
Życiorys

CURRICULUM VITAE

1. Studia i stopnie naukowe

2. Zatrudnienia i funkcje naukowo-dydaktyczne

3. Główne zainteresowania naukowo-badawcze

4. Staże i wyjazdy naukowe

5. Przynależność do Towarzystw Naukowych

6. Wyróżnienia za całokształt pracy naukowo-dydaktycznej w dziedzinie  psychoterapii egzystencjalnej

Prof. dr hab. Kazimierz Popielski

1. Studia i stopnie naukowe:

2.  Zatrudnienia i funkcje naukowo-dydaktyczne:

3. Główne zainteresowania naukowo-badawcze:

Rozwój III Wiedeńskiego Kierunku w Psychoterapii – Logoterapii i Analizy Egzystencjalnej V.E. Frankla. W Polsce Noo-psychoteoria i Noo-psychoterapia jest kontynuacją i psychologicznym rozwinięciem tego kierunku. Tę dziedzinę wiedzy oraz jej teoretyczne propozycje szerzej uzasadniłem i empirycznie zoperacjonalizowałem (por. K. Popielski, KUL, Lublin, 1987, 1994, 1996).

Naukowa dziedzina badań dotyczy: Psychoterapii, Psychologii Osobowości, Psychologii Zdrowia, Psychologii Egzystencjalno-kognitywnej, Noo-psychoterapii, Noo-psychosomatyki. Obszar szczególnych zainteresowań stanowi problematyka psychologicznej analizy poczucia sensu życia oraz problematyka struktury, dynamiki i preferencji wartości.

4. Staże i wyjazdy naukowe:

5. Przynależność do Towarzystw Naukowych:

I. Przynależność do Towarzystw Naukowych:

II. Przynależność do Komitetów Naukowych:

6. Wyróżnienia za całokształt pracy naukowo-dydaktycznej w dziedzinie Psychoterapii egzystencjalnej: